Informatyka śledcza w postępowaniu karnym

Emil Melka

Emil Melka

Autor jest obecnie adwokatem, w latach 2008-2009 kierował Wydziałem do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach, ukończył angielskojęzyczne studium szkoleniowe zorganizowane przez „Centrum Szkoleń i Ekspertyz Europejskich” – sp. z o.o. w Warszawie oraz Ministerstwo Sprawiedliwości RP w przedmiocie „Prawo Unii Europejskiej”, „Współpraca sądowa w sprawach karnych” i „Brytyjskie prawo karne” oraz uznanym wykładowcą wielu konferencji i szkoleń.

Może Ci się również spodoba