Regulamin serwisu

Regulamin serwisu magazyn.mediarecovery.pl

 1. Administratorem serwisu magazyn.mediarecovery.pl jak i zebranych za jego pomocą danych osobowych jest Media Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Piotrowickiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Katowice, pod numerem KRS 000023290, posługująca się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej NIP 634-23-41-032.
 2. Użytkownikiem jest osoba, która przegląda, czyta, zamieszcza komentarze w ramach serwisu magazyn.mediarecovery.pl lub która pobiera w formacie PDF wydania Magazynu Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT.
 3. Pobranie Magazynu – prawa i obowiązki użytkownika i administratora.
  1. Użytkownik ma następujące prawa:
   – otrzymania na podany adres wiadomości z linkami do opublikowanych numerów Magazynu
   – otrzymania Magazynu Informatyki Śledczej w formie elektronicznej
   – przesłania prośby o usunięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz co za tym idzie usunięcia danych z bazy, na adres: zgoda@mediarecovery.pl
  2. Administrator ma następujące prawa:
   – wysłania wiadomości z linkami do opublikowanych numerów naszego Magazynu
   – wysłania na skrzynkę e-mail Użytkownika Magazynu Informatyki Śledczej
   – usunięcia danych osobowych Użytkownika po otrzymaniu stosownej informacji na maila: zgoda@mediarecovery.pl
 4. Ochrona danych osobowych.
  1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych w celu realizacji usługi, na którą użytkownik wyraził zgodę zaznaczając odpowiednie checkboxy w formularzu.
  2. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
  3. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
  4. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej – w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi.
  5. Usunięcia danych osobowych Użytkownika następuje po otrzymaniu stosownej informacji na maila: zgoda@mediarecovery.pl