Tag: analiza

0

Live Forensic

Metodologia live foren­sic polega na zabez­pieczaniu dowodów elektronicznych z uru­chomionych systemów komputerowych. Metoda ta jest alternatywą do standardowego zabez­pieczenia materiału do­wodowego, kiedy badane urządzenie jest wyłą­czone. Może ono...

0

Brakujące połączenie

  21 wieku obserwujemy masowy wzrost zdolności ludzi i organizacji do ciągłej komunikacji, podróży i rozwoju sieci społecznych na skalę jakiej nikt sobie wcześniej nie wyobrażał. Jednak okazuje się, że niewinne urządzenia takie jak...

0

Klasyfikacja informacji w organizacji

Każda organizacja przetwarza każdego dnia tysiące informacji z których wszystkie ma jakąś wartość w rozumieniu finansowym, wizerunkowym lub strategicznym. Niektóre z tych informacji przetwarzane są w sposób tradycyjny z użyciem papieru...