Tag: informatyka śledcza

0

Live Forensic

Metodologia live foren­sic polega na zabez­pieczaniu dowodów elektronicznych z uru­chomionych systemów komputerowych. Metoda ta jest alternatywą do standardowego zabez­pieczenia materiału do­wodowego, kiedy badane urządzenie jest wyłą­czone. Może ono...